ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้กับระบบงานดังนี้

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบระบบงานทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ทำหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองตัวตนของผู้ใช้บริการ สำหรับนำไปใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์แบบปลอดภัย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ PKI (PKI Hardware) จาก SafeNet Inc. และซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อดิจิทัล (PDF DigSig) ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ทำหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริการ โดยให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์ (SSL Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (Computer/Equipment Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบุคคล (Personal Certificate) ...เพิ่มเติม

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท เซฟเน็ท อิงค์ (SafeNet, Inc.) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลชั้นนำของโลกเปิดให้บริการจัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล HSM (Hardware Security Module) ภายใต้ตราสินค้า SafeNet ซึ่งมีหลายรุ่นหลายขนาด เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก ...เพิ่มเติม

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PDF DigSig ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการลงลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signing) ให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบ PDF โดยทำงานร่วมกับคู่กุญแจแบบอสมมาตร(Asymmetric Key) ตามมาตรฐาน PKCS#11 และใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์จาก TDID CA ที่จัดเก็บในอุปกรณ์ Hardware Security Module – HSM หรือ Token ...เพิ่มเติม

บริการ

เพื่อยกระดับการให้บริการด้าน IT Security ของประเทศไทย บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด เปิดให้บริการจัดสร้างและบริการบริหารจัดการ ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)  ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษี (e-TaxInvoice) และระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์ (e-Insurance Policy) แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบงานความร่วมมือ

ระบบรับลงทะเบียนเพื่อออกใบรับรองฯ

ระบบรับลงทะเบียนเพื่อออกใบรับรองฯ

ระบบรับลงทะเบียนเพื่อออกใบรับรองฯ

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority - CA) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Trust Service Principles and Criteria for Certification Authority Version 2.0 (WebTrust for CAs) และมาตรฐานสากล ISO27001 เช่นเดียวกับ CA สากลทั่วโลก