โครงการ TBCC RCA

        ปัญหาการคัดลอกข้อมูลบนบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งธนาคารผู้ให้บริการพยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเครื่องเอทีเอ็มเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์คัดลอกข้อมูลบัตรติดอยู่ การติดตั้งเครื่องป้องกันการสกิมมิ่งที่เครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่อง การตรวจจับลักษณะการทำรายการที่น่าสงสัยและเข้าข่ายการทุจริต รวมถึงการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับมิจฉาชีพมาดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง

        อย่างไรก็ตาม การป้องกันปัญหาเสียแต่ต้นทางนั้นย่อมมีประสิทธิภาพดีกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง ดังนั้นแนวทางป้องกันการสกิมมิ่งข้อมูลบัตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าชิปการ์ด (Chip Card) แทนการใช้บัตรแถบแม่เหล็กในปัจจุบัน จึงถูกผลักดันออกมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เทคโนโลยีชิปเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเรื่องของความปลอดภัย สามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลและทำบัตรปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่หลายประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนมาใช้บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มที่เป็นชิปการ์ดแล้ว เช่น ในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย หรือแม้แต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเอง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็มีการใช้ชิปการ์ดแล้วเช่นกัน

        โดยที่การออกบัตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าชิปการ์ดนั้น ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะที่เรียกกันว่า “Public Key Infrastructure” เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ สำหรับการปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกบรรจุอยู่ในบัตร ซึ่งการบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื่อการออกใบรับรองกุญแจสาธารณะ (Digital Certificate) ตามหลักมาตรฐานสากลนั้น จะต้องดำเนินการภายใต้ระบบงานที่น่าเชื่อถือที่เรียกว่า Certification Authority (CA)

        นับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีที่บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารระบบ CA ให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย ผนวกกับศักยภาพ และความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย บุคลากร และการจัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้รับมอบหมายจากสมาคมธนาคารไทย ให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบ Root CA สำหรับรับรอง CA ของธนาคารผู้ออกชิปการ์ด (Chip Card Root CA Hosting Service) นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา