ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้กับระบบงานดังนี้

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบระบบงานทั้งหมด

Products

TDID is a reseller of SafeNet Inc. who is one of the world’s security solution providers. With the SafeNet’s reseller, TDID sells various hardware security module (HSM) models such as general purpose HSM and Payment HSM to serve security requirements of the users who need HSMs for protecting their keys as well as support secure digital signing. TDID also launched the software called PDF Digsig supporting the e-document applications with standard digital signature solution.

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ทำหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริการ โดยให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์ (SSL Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (Computer/Equipment Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบุคคล (Personal Certificate) ...เพิ่มเติม

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท เซฟเน็ท อิงค์ (SafeNet, Inc.) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลชั้นนำของโลกเปิดให้บริการจัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล HSM (Hardware Security Module) ภายใต้ตราสินค้า SafeNet ซึ่งมีหลายรุ่นหลายขนาด เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก ...เพิ่มเติม

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PDF DigSig ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการลงลายมือชื่อ ดิจิทัล (Digital Signing) ให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบ PDF โดยทำงานร่วมกับคู่กุญแจแบบอสมมาตร(Asymmetric Key) ตามมาตรฐาน PKCS#11 และใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์จาก TDID CA ที่จัดเก็บในอุปกรณ์ Hardware Security Module – HSM หรือ Token ...เพิ่มเติม

Services

To uplift and promote the IT security in Thailand, TDID is strongly committed to provide high standard PKI services. The services available consists of (1) PKI Hosting Service, (2) Digital Signing Service for e-TaxInvoice, and (3) Digital Signing Service for e-Insurance Policy.

Since 2014, TDID has certified Trust Service Principles and Criteria for Certification Authority Version 2.0 (WebTrust for CAs) and ISO27001.