ฮาร์ดแวร์จัดเก็บใบรับรองฯ (HSM)

        เพื่อยกระดับการให้บริการด้าน IT Security อย่างครบวงจร บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PKI มากว่า 15 ปี ได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้านความปลอดภัยข้อมูลในต่างประเทศ เพื่อเปิดให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงงานบริการหลังการขาย ทั้งการสนับสนุนข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆให้องค์กรลูกค้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของประเทศไทยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

ฮาร์ดแวร์ PKI

        บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท เซฟเน็ท อิงค์ (SafeNet, Inc.) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลชั้นนำของโลกเปิดให้บริการจัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

HSM (Hardware Security Module) ภายใต้ตราสินค้า SafeNet ซึ่งมีหลายรุ่นหลายขนาด เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆในประเทศไทย ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

Certificate-Based USB Authenticator

ชื่อรุ่น : eToken

ประเภท : Certificate-Based USB Authenticator

มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level 2,3

รายละเอียด eToken 5110 Brochure

คู่มือ : InitialToken , Token Manual

ไดร์เวอร์ : Safenet Authentication Client 32 Bit , Safenet Authentication Client 64 Bit

รีจีสทรี : eToken Registry

General Purpose HSM

ชื่อรุ่น : Luna SA Network HSM

ประเภท : General Purpose HSM

มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level 3

รายละเอียดLuna SA Brochure

ชื่อรุ่น : Luna SA Network HSM 6

ประเภท : General Purpose HSM

มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level 3

รายละเอียดLuna SA 6 Brochure

ชื่อรุ่น : ProtectServer External 2 (PSE)

ประเภท : Customizeable HSM

มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level 3

รายละเอียดPSE 2 Brochure

ชื่อรุ่น : Luna PCI-E

ประเภท : General Purpose HSM

มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level 2,3

รายละเอียดLuna PCI-E Brochure

ชื่อรุ่น: PSI-E 2

ประเภท : Customizeable HSM

มาตรฐานความปลอดภัย : FIPS 140-2 Level 3

รายละเอียด PSI-E 2 Brochure

Payment HSM

ชื่อรุ่น: Luna EFT 2

ประเภท: Payment HSM

มาตรฐานความปลอดภัย: FIPS 140-2 Level 3

รายละเอียดLuna EFT 2 Brochure